מאמר טיעון

תלמידים יקרים,

 

להלן משוב עצמי ומשוב עמיתים לכתיבת טיעון. 

 

משוב עצמי

 

משוב עמיתים 

 

בהצלחה!